Daikin jest pierwszą firmą na świecie, która wprowadziła na rynek pompy ciepła i klimatyzatory z ładunkiem R-32. Ten czynnik chłodniczy charakteryzuje się kilkoma zaletami względem środowiska. Jest bardzo efektywny energetycznie oraz umożliwia używanie mniejszego ładunku czynnika chłodniczego równoważnego CO 2 . Jest to wynikiem jego niższej wartości GWP (potencjału
tworzenia efektu cieplarnianego) oraz faktu, że potrzebna jest mniejsza ilość czynnika chłodniczego w porównaniu z R-410A. Z tego powodu R-32 doskonale odpowiada celom nowych europejskich przepisów F-gas.
Postępowanie przy instalacji i obsłudze technicznej w przypadku czynnika
chłodniczego R-32 jest podobne jak dla R-410A. Ponieważ jest to czysty czynnik
chłodniczy, łatwiejsze jest odzyskiwanie R-32 i jego ponowne wykorzystanie.

W dniu 10.09.2015 po raz pierwszy w historii całej branży koncern Daikin zdecydował się bezpłatnie udostępnić 93 patenty na wykorzystanie technologii użycia czynnika R32 w systemach klimatyzacyjnych, chłodniczych i grzewczych. Jest to przełomowy moment dla firm z branży.
Daikin udostępnił patenty na wykorzystanie technologii użycia czynnika R32.

Celem tej akcji jest zachęcenie producentów z całego świata do przyjęcia technologii zapewniających komfortowe chłodzenie i ogrzewanie, wykorzystujących HFC-32 – czynnik chłodniczy, który wyróżnia się znacznie mniejszym wpływem na globalne ocieplenie niż czynniki znajdujące się w powszechnym użyciu. HFC-32 (difluorometan) jest czynnikiem chłodniczym nowej generacji, który w zrównoważony sposób uwzględnia ochronę środowiska naturalnego.

Czym jest R-32?
Nazwą chemiczną R-32 jest difluorometan. Jest to czynnik chłodniczy, który przez wiele lat był używany jako składnik mieszanki czynników chłodniczych R-410A (składającej się z 50% R-32 oraz 50% R-125).Daikin był pierwszą firmą, która uznała, że istnieje szereg korzyści stosowania czystego R32, zamiast używania go jako części mieszanki. Wielu innych przedstawicieli branży postępuje obecnie podobnie